SuperStats:statsmenu.yml

De PedroJM96 Wiki ES
Saltar a: navegación, buscar
####################################################################################################
# +----------------------------------------------------------------------------------------------+ #
# |         _____            _____ _    _                | #
# |         / ____|           / ____| |   | |                | #
# |        | (___ _  _ _ __  ___ _ _| (___ | |_ __ _| |_ ___             | #
# |         \___ \| | | | '_ \ / _ \ '__\___ \| __/ _` | __/ __|             | #
# |         ____) | |_| | |_) | __/ | ____) | || (_| | |_\__ \             | #
# |        |_____/ \__,_| .__/ \___|_| |_____/ \__\__,_|\__|___/             | #
# |               | |                               | #
# |               |_|                               | #
# |                                               | #
# |                                               | #
# |                                               | #
# |                                               | #
# | WIKI:    http://es.wiki.pedrojm96.com/wiki/SuperStats                   | #
# | BUG REPORTS: https://www.spigotmc.org/threads/superstats.256091/              | #
# | AUTHOR: PedroJM96 (pedrojm96.com)                              | #
# | OFFICIAL SERVER: mc.minepal.net                               | #
# |                                               | #
# +----------------------------------------------------------------------------------------------+ #
####################################################################################################

# +----------------------------------------------------------------------------------------------+ #
# |                     Menu Nodes                     | #
# +----------------------------------------------------------------------------------------------+ #
# |                                               | #
# | settings-name: El nombre del menú                              | #
# | settings-rows: Número de filas en el menú. (1,2,3,4,5,6).                  | #
# | settings-open-sound: Sonido que sonará cuando abra el menú.                 | #
# | settings-glass-enable: Para colocar vidrios decorativos. defecto false           | #
# | settings-glass-color: El color de los vidrios De 0 a 15.                  | #
# | items: Lista de elementos que contendrán el menú.                      | #
# |                                               | #
# |                                               | #
# +----------------------------------------------------------------------------------------------+ #

# +----------------------------------------------------------------------------------------------+ #
# |                     Items Nodes                     | #
# +----------------------------------------------------------------------------------------------+ #
# |                                               | #
# | name: El nombre del elemento.                                | #
# | lore: La descripción del elemento.                             | #
# | id: La identificación del material del elemento (https://www.minecraftinfo.com/idlist.htm). | #
# | data-value: Valor del tipo de material del elemento.                    | #
# | slot: Ubicación en el inventario del elemento.                       | #
# | commands: Comando que se ejecuta al hacer clic. (SERVER, PLAYER, CONSOLE, OP,       | #
# |      BROADCAST, GIVE, MONEY, POINTS, TELL,OPEN).                    | #
# | permission: Permiso para usar el elemento.                         | #
# | keep-open: Para mantener el inventario abierto. defecto false.               | #
# | permission-to-view: Permiso para ver el inventario. defecto none.              | #
# | skull: Para usar cabezas con la piel. (url:address.png | textures: <Base64 code> | <player>)| #
# |                                               | #
# |                                               | #
# +----------------------------------------------------------------------------------------------+ #
settings-name: '&6&k.&r &8&lStats &6&k.'
settings-rows: 4
items:
 general:
  name: '&6&l<3> &b&lGeneral &6&l<3>'
  lore:
  - '&b&m-----------------------'
  - '&b- &7Name: &f<player>'
  - '&b- &7Nick: &f<stats_essentials_nick>'
  - '&b- &7Votes: &f<stats_galistener_vote>'
  - '&b- &7Rank: &f<stats_vault_rank>'
  - '&b- &7Points: &f<stats_playerpoints_value>'
  - '&b- &7Referrals: &f<stats_referralsystem_referrals>'
  - '&b- &7Credits: &f<stats_supercredits_value>'
  - '&b- &7Balance: &f<stats_vault_balance>'
  - '&b- &7PlayTime: &f<stats_localstats-playtime>'
  - '&b- &7BlocksBreak: &f<stats_localstats-blocksbreak>'
  - '&b- &7BlocksPlaced: &f<stats_localstats-blocksplaced>'
  - '&b&m-----------------------'
  id: 264
  data-value: 0
  slot: 12
  keep-open: true
 skywars:
  name: '&6&l<3> &b&lSkyWars &6&l<3>'
  lore:
  - '&b&m-----------------------'
  - '&b- &7Wins: &f<stats_skywarsreloaded_wins>'
  - '&b- &7Wins: &f<stats_skywarsreloaded_wins>'
  - '&b- &7Kills: &f<stats_skywarsreloaded_kills>'
  - '&b- &7Deaths: &f<stats_skywarsreloaded_deaths>'
  - '&b- &7Gamesplayed: &f<stats_skywarsreloaded_gamesplayed>'
  - '&b- &7Score: &f<stats_skywarsreloaded_score>'
  - '&b- &7Blocksplaced: &f<stats_skywarsreloaded_blocksplaced>'
  - '&b- &7Balance: &f<stats_skywarsreloaded_balance>'
  - '&b&m-----------------------'
  id: 388
  data-value: 0
  slot: 14
  keep-open: true
 pvp:
  name: '&6&l<3> &b&lPVP &6&l<3>'
  lore:
  - '&b&m-----------------------'
  - '&b- &7Death: &f<stats_pvpstats_death>'
  - '&b- &7Eloscore: &f<stats_pvpstats_eloscore>'
  - '&b- &7Kdr: &f<stats_pvpstats_kdr>'
  - '&b- &7Kills: &f<stats_pvpstats_kills>'
  - '&b- &7Maxstreak: &f<stats_pvpstats_maxstreak>'
  - '&b&m-----------------------'
  id: 310
  data-value: 0
  slot: 16
  keep-open: true
 top-blocksbreak:
  name: '&6&l<3> &b&lTop BlocksBreak &6&l<3>'
  lore:
  - '&b&m-----------------------'
  - '&61 &7<top_localstats-blocksbreak_name_1> &6: &f<top_localstats-blocksbreak_value_1>'
  - '&62 &7<top_localstats-blocksbreak_name_2> &6: &f<top_localstats-blocksbreak_value_2>'
  - '&63 &7<top_localstats-blocksbreak_name_3> &6: &f<top_localstats-blocksbreak_value_3>'
  - '&64 &7<top_localstats-blocksbreak_name_4> &6: &f<top_localstats-blocksbreak_value_4>'
  - '&65 &7<top_localstats-blocksbreak_name_5> &6: &f<top_localstats-blocksbreak_value_5>'
  - '&b&m-----------------------'
  id: 1
  data-value: 0
  slot: 22
  keep-open: true
 top-blocksplaced:
  name: '&6&l<3> &b&lTop BlocksPlaced &6&l<3>'
  lore:
  - '&b&m-----------------------'
  - '&61 &7<top_localstats-blocksplaced_name_1> &6: &f<top_localstats-blocksplaced_value_1>'
  - '&62 &7<top_localstats-blocksplaced_name_2> &6: &f<top_localstats-blocksplaced_value_2>'
  - '&63 &7<top_localstats-blocksplaced_name_3> &6: &f<top_localstats-blocksplaced_value_3>'
  - '&64 &7<top_localstats-blocksplaced_name_4> &6: &f<top_localstats-blocksplaced_value_4>'
  - '&65 &7<top_localstats-blocksplaced_name_5> &6: &f<top_localstats-blocksplaced_value_5>'
  - '&b&m-----------------------'
  id: 2
  data-value: 0
  slot: 24
  keep-open: true